Bilete

Biletele pot fi achizitionate de la casieria Teatrului de pe Lipscani, str.Lipscani, nr. 53.