Arhiva IEN

Cluj-Napoca, 12 noiembrie 2015

Comunicat de presă

CONFERINȚA „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE”, Cluj-Napoca 2015

O inițiativă public-privată pentru introducerea teatrului în școli

Să tragem cortina şi să le oferim copiilor şansa de a evolua pe scena vieţii! Cum putem să îi pregătim pentru acest pas? Şcoala le oferă cunoştinţele teoretice şi îi îndrumă spre activităţile practice, dar cum rămâne cu prezenţa de spirit, curajul de a vorbi în faţa unui public, capacitatea de a gestiona un conflict şi plăcerea comunicării în variatele ei forme? Simplu: le dezvoltăm prin jocul de rol, prin teatru.

Teatrul Vienez de Copii, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Universitatatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Palatul Copiilor Cluj organizează conferința „Teatrul în educație” Cluj-Napoca 2015, parte integrantă a proiectului Inițiativa Educațională Națională. Proiectul își propune să introducă teatrul ca disciplină facultativă ȋn ȋnvăţământul preuniversitar românesc și se adresează deopotrivă copiilor, adolescenților, cadrelor didactice și părinților.

Evenimentul cumulează, pe de o parte, experiența anului trecut: conferinţa „Teatrul în educaţie” Bucureşti 2014, desfășurată în perioada 16 – 18 octombrie 2014 (cu participarea și instruirea a 120 de cadre didactice din București, Cluj, Iași, Târgu Mureș, Dolj, Galați, Constanța, Timiș, Prahova, Sibiu) și, pe de altă parte, rezultatele obținute în urma implementării de către cadrele didactice instruite anterior, a metodei doamnei Sylvia Rotter în școli, în cursul anului curent. Au fost făcuți deja pași semnificativi către lărgirea orizontului mai multor copii și profesori.

Evenimentul va avea loc în data de 14 noiembrie 2015 la Sala Auditorium Maximum, Casa Universitarilor, de la ora 10:00 la 13:00, cu participarea a 250 de cadre didactice şi a altor categorii de public interesat (părinţi, studenţi şi masteranzi din domeniul ştiinţelor umaniste, ONG-uri din sfera educaţiei), fiind urmată de o sesiune de ateliere de formare în metoda doamnei Sylvia Rotter, la Palatul Copiilor Cluj, oferit unui număr de 60 de cadre didactice.

Temele conferinței:

-implicațiile atelierelor de teatru în dezvoltarea și comportamentul copiilor și tinerilor;

-abordarea creativă a procesului de predare prin jocuri și tehnici teatrale;

-ateliere de formare ȋn teatru de copii a 60 de cadre didactice din ȋnvâţământul preuniversitar din Cluj, în metoda doamnei Sylvia Rotter de lucru cu copiii;

-prezentarea şi distribuirea volumului de pedagogie teatrală „Sus cortina…pentru viață!”, scris de Sylvia Rotter și Brigitte Sindelair;

-prezentarea rezultatelor obţinute de către cadrele didactice din ţară ca urmare a aplicării, în predarea la clasă sau pregătirea trupelor de teatru, a cunoştinţelor si competenţelor dobândite în urma participării la atelierele de formare organizate în cadrul conferinţei de anul trecut din Bucureşti.

Invitaţi ca vorbitori sunt specialişti şi profesionişti cu experienţă în domeniul educaţiei, educaţiei teatrale, pedagogiei teatrale, psihologiei şi neurologiei, pentru o dezbatere legată de beneficiile introducerii teatrului ca disciplină opţională în învățământul preuniversitar.

Ideea introducerii teatrului în școli este vizată de către toți organizatorii, din motive specifice, care au un numitor comun: stimularea minții, trupului și sufletului copiilor, printr-o educație flexibilă și plurivalentă.

Anul acesta partenerii organizează două conferinţe locale pe această temă: una care a avut loc la Sibiu (17 octombrie 2015) si una la Cluj-Napoca (14 noiembrie 2015). Evenimentele sunt deschise presei si publicului larg.

Teatrul Vienez de Copii are o experiență de practicare a teatrului cu copiii, de peste 20 de ani în Austria și de peste 8 ani în România. Ideea s-a dezvoltat și mai mult în urma unui studiu desfășurat în Austria, începând cu anul 2008, de către actrița și regizoarea Sylvia Rotter, fondatoarea Das Wiener Kindertheater și a Teatrului Vienez de Copii, care, împreună cu Dr. Brigitte Sindelar și Prof. Dr. Max H. Friedrich, a căutat să identifice și să cuantifice îmbunătățirea anumitor abilități la copii și tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale. Rezultatele au arătat îmbunătăţiri în domeniul cognitiv, dar şi în cel al personalităţii.

„Folosind metode de pregătire lingvistică, tehnici de respiraţie şi exerciţii de ritm, atenţie, memorie, improvizaţie, lucru în echipă, copiii învaţă să fie mai încrezători în ei înşişi şi să interacţioneze unii cu alţii, săşi dezvolte expresia lingvistică şi fizică, într-o atmosferă de auto-descoperire. Teatrul combină atât de multe

lucruri… Dar cel mai important este faptul că teatrul te face să te simţi viu.” – Sylvia Rotter, Presedinte și fondator al Teatrului Vienez de Copii.

„Teatrul sprijină procesul educaţional într-un mod aparte. Sensibilitatea limbajului, concentrarea şi capacitatea de exprimare sunt competenţe valoroase în relaţia cu semenii şi aduc avantaje, atât în viaţa privată, cât şi în cea profesională.

Wiener Kindertheater formează aceste competenţe de 21 de ani în Austria. Mă bucur nespus, că Doamna Sylvia Rotter a implementat metodele ei încă din 2008 şi în România, urmând ca Teatrul Vienez de Copii să se bucure şi aici de nenumărate succese.” – E. S. Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti, Gerhard Reiweger.

Conferinţa se va desfăşura sub Patronajul Doamnei Ministru Federal al Educaţiei şi Femeii din Austria, Gabriele Heinisch-Hosek, şi al E.S. Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti, Gerhard Reiweger şi cu sprijinul BCR.

Contact : Sabina Topală, Reprezentant Teatrul Vienez de Copii -„Copiii joacă teatru”

sabinatopala@teatrulvienezdecopii.ro; office@teatrulvienezdecopii.ro; tel : 0735 527 010

Sibiu, 15 octombrie 2015

Comunicat de presă

CONFERINȚA „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE”, SIBIU, 2015

O inițiativă public-privată pentru introducerea teatrului în școli

Teatrul Vienez de Copii, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, cu participarea Universitatii „Lucian Blaga”, Sibiu, organizează conferința “Teatrul în Educație”, parte integrantă a proiectului Inițiativa Educațională Națională. Proiectul își propune să introducă teatrul ca disciplină facultativă ȋn ȋnvăţământul preuniversitar românesc și se adresează deopotrivă copiilor, adolescenților, cadrelor didactice și părinților.

Evenimentul cumulează, pe de o parte, experiența anului trecut: conferinţa „Teatrul în Educaţie” Bucureşti, desfășurată în perioada 16 – 18 octombrie 2014 (cu participarea și instruirea a 120 de cadre didactice din București, Cluj, Iași, Târgu Mureș, Dolj, Galați, Constanța, Timiș, Prahova, Sibiu) și, pe de altă parte, rezultatele obținute în urma implementării de către cadrele didactice instruite anterior, a metodei doamnei Sylvia Rotter în școli, în cursul anului curent. Au fost făcuți deja pași semnificativi către lărgirea orizontului mai multor copii și profesori.

Evenimentul va avea loc în data de 17 octombrie 2015 la Sala Thalia, Filarmonica de Stat Sibiu, de la ora 10:00 la 13:00, cu participarea a 250 de cadre didactice si va fi urmat de o sesiune de ateliere de formare in metoda doamnei Sylvia Rotter, la Palatul Copiilor Sibiu, cu participarea a 60 de cadre didactice.

Temele conferinței:

-implicațiile atelierelor de teatru în dezvoltarea și comportamentul copiilor și tinerilor;

-abordarea creativă a procesului de predare prin jocuri și tehnici teatrale;

-ateliere de formare ȋn teatru de copii a 60 de cadre didactice din ȋnvâţământul preuniversitar din Sibiu, în metoda doamnei Sylvia Rotter de lucru cu copiii;

-prezentarea şi distribuirea volumului de pedagogie teatrală „Sus cortina…pentru viață!”, scris de Sylvia Rotter și Brigitte Sindelair;

-prezentarea rezultatelor obţinute de către cadrele didactice din ţară ca urmare a aplicării, în predarea la clasă sau pregătirea trupelor de teatru, a cunoştinţelor si competenţelor dobândite în urma participării la atelierele de formare organizate în cadrul conferinţei de anul trecut din Bucureşti.

Invitaţi ca vorbitori sunt specialişti şi profesionişti cu experienţă în domeniul educaţiei, educaţiei teatrale/pedagogiei teatrale şi psihologiei/neurologiei, pentru o dezbatere legată de beneficiile introducerii teatrului ca disciplină opţională în învățământul preuniversitar.

Ideea introducerii teatrului în școli este vizată de către toți organizatorii, din motive specifice, care au un numitor comun: stimularea minții, trupului și sufletului copiilor, printr-o educație flexibilă și plurivalentă.

Anul acesta partenerii organizează două conferinţe locale pe această temă: una la Sibiu si una la ClujNapoca (14 noiembrie 2015). Evenimentele sunt deschise presei si publicului larg.

Teatrul Vienez de Copiii are o experiență de parcticare a teatrului cu copiii, de peste 20 de ani în Austria și de peste 8 ani în România. Ideea s-a dezvoltat și mai mult în urma unui studiu desfășurat în Austria, începând cu anul 2008, de către actrița și regizoarea Sylvia Rotter, fondatoarea Das Wiener Kindertheater și a Teatrului Vienez de Copii, care, împreună cu Dr. Brigitte Sindelar și Prof. Dr. Max H. Friedrich, a căutat să identifice și să cuantifice îmbunătățirea anumitor abilități la copii și tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale. Rezultatele au arătat îmbunătăţiri în domeniul cognitiv, dar şi în cel al personalităţii.

„Folosind metode de pregătire lingvistică, tehnici de respiraţie şi exerciţii de ritm, atenţie, memorie, improvizaţie, lucru în echipă, copiii învaţă să fie mai încrezători în ei înşişi şi să interacţioneze unii cu alţii, să-şi dezvolte expresia lingvistică şi fizică, într-o atmosferă de auto-descoperire. Teatrul combină atât de multe lucruri… Dar cel mai important este faptul că teatrul te face să te simţi viu.” – Sylvia Rotter, Presedinte și fondator al Teatrului Vienez de Copii.

„Teatrul sprijină procesul educaţional într-un mod aparte. Sensibilitatea limbajului, concentrarea şi capacitatea de exprimare sunt competenţe valoroase în relaţia cu semenii şi aduc avantaje, atât în viaţa privată, cât şi în cea profesională. 

Wiener Kindertheater formează aceste competenţe de 21 de ani în Austria. Mă bucur nespus, că Doamna Sylvia Rotter a implementat metodele ei încă din 2008 şi în România, urmând ca Teatrul Vienez de Copii să se bucure şi aici de nenumărate succese.” – E. S. Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti, Gerhard Reiweger.

Conferinţa se va desfăşura sub Patronajul Doamnei Ministru Federal al Educaţiei şi Femeii din Austria, Gabriele Heinisch-Hosek, şi al E.S. Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti, Gerhard Reiweger şi cu sprijinul BCR. Eveniment desfasurat şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

Contact : Sabina Topală, Reprezentant Teatrul Vienez de Copii -„Copiii Joacă Teatru”

sabinatopala@teatrulvienezdecopii.ro; office@teatrulvienezdecopii.ro; tel : 0735 527 010

București, 16 octombrie 2014 –  Comunicat de presă

Inițiativa Educațională Națională

Prima inițiativă public-privată pentru introducerea teatrului în scoli
Asociația Teatrul Vienez de Copii – “Copiii joacă teatru” și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale lansează astăzi, în cadrul Conferinței naționale Teatrul în educație (16-18 octombrie), proiectul Inițiativa Educațională Națională. Proiectul își propune să introducă arta teatrală ca obiect de studiu opțional în școlile și liceele din România și se adresează deopotrivă copiilor, adolescenților și cadrelor didactice.

Proiectul este rodul unei mai vechi colaborări a Asociației Teatrul Vienez de Copii cu U.N.A.T.C. – “I.L. Caragiale”, la care s-au adăugat consultarea și suportul primite din partea Ministerului Educației Naționale.

Conferința Teatrul în educație, ca moment de lansare a Inițiativei Educaționale Naționale, marchează, în același timp, prima etapă de dezvoltare a proiectului – constientizarea beneficiilor teatrului asupra dezvoltării personale a copilului și aplicații practice, utile profesorilor la ora de curs. În zilele de 17 și 18 octombrie, între orele 9.00 – 18.00, la Palatul Național al Copiilor se desfășoară, de asemenea, și primele ateliere de instruire a 120 de cadre didactice din București, Cluj, Iași, Mureș, Dolj, Galați, Constanța, Timiș, Prahova, Sibiu.

Proiectul Inițiativa Educațională Națională a luat naștere în contextul unei schimbări de optică la nivelul Comisiei Europene (Regândirea educației – 2012), care încurajează stimularea învățării deschise și flexibile. In cadrul învățământului preuniversitar, educaţia artistică, în general, şi cea teatrală, în particular, a demonstrat că poate facilita deopotriva învăţărea si motivatia scoalra. Dintre toate artele, teatrul se recomandă a fi de primă alegere, intrucat presupune o activitate complexă cu un impact substanţial asupra abilităţilor cognitive, motrice, emoţionale şi sociale ale copilului.

Într-o societate cu apetit pentru entertainment, metodele şi tehnicile folosite în educaţie trebuie să ţină cont de acestă alternativă şi să o facă atractivă.

Ideea introducerii teatrului în școli este vizată de către toți cei trei organizatori, din motive specifice,  care au un numitor comun: stimularea minții, trupului și sufletului copiilor, printr-o educație flexibilă și plurivalentă.

În acest sens, U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” a înființat un Masterat de pedagogie teatrală, identificând necesitatea formării unor pedagogi de teatru.

Pe de altă parte, Teatrul Vienez de Copiii se bucura de expertiza de peste 20 de ani în Austria și de peste 8 ani în România, in formarea specialistilor care lucreaza in teatrul cu copiii.  Ideea s-a dezvoltat și mai mult în urma unui proiect desfășurat în Austria, începând cu anul 2008, de către actrița și regizoarea Sylvia Rotter, fondatoarea Das Wiener Kindertheater – Teatrul Vienez de Copii care, cu sprijinul unor psihologi și neurologi, a căutat să identifice și să cuantifice îmbunătățirea anumitor abilități la copii și tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale.  Atât în prima etapă, desfăşurată la grupa de vârstă din şcoala primară cât şi în etapa a doua – tineri de 16-21 ani, rezultatele au arătat îmbunătăţiri în domeniul cognitiv, dar şi în cel al personalităţii.

La rândul său, Ministerul Educației Nationale dorește modernizarea procesului pedagogic prin dezvoltarea creativității cadrelor didactice și realizarea unui curriculum pentru disciplina opțională de educatie teatrala în învățământul preuniversitar.

“Folosind metode de pregătire lingvistică, tehnici de respiraţie şi exerciţii de ritm, atenţie, memorie, improvizaţie, lucru în echipă, copiii învaţă să fie mai încrezători în ei înşişi şi să interacţioneze unii cu alţii, să-şi dezvolte expresia lingvistică şi fizică, într-o atmosferă de auto-descoperire. Teatrul combină atât de multe lucruri… Dar cel mai important este faptul că teatrul te face să te simţi viu.” – Sylvia Rotter, Presedinte și fondator al Teatrului Vienez de Copii.